Full Cost Accounting to Transform Agriculture and Food Systems

חישוב עלות אמיתי True Cost Accounting: מסמך מנחה לתנועה האורגנית לקידום מערכות חקלאות ומזון, פברואר 2019

מחירי המזון לצרכן אינם משקפים באמת את העלויות הסביבתיות, הבריאותיות והחברתיות הנובעות מהייצור והצריכה שלהם. חישוב עלות אמיתית הינו כלי מתחום הכלכלה להערכה כמותית של מחירים אלו. מסמך זה מסביר כיצד המגזר האורגני יכול לעשות בכך שימוש בכדי לפקח ולשפר את הביצועים של מערכות אורגניות, לבסס את המסרים לגבי היתרונות של החקלאות האורגנית לצרכנים, ולתמוך במדיניות המקדמת חקלאות ומערכות מזון בנות-קיימא אמיתיים.

מאת: IFOAM EU

טוּב השדה – הארגון לחקלאות אורגנית, מאגד ומטפח עוסקים אורגניים, מוביל מקצועיות, מדיניות וצריכה, במטרה לקדם חקלאות ותעשייה אורגנית בישראל.

טוּב השדה ניולזטר

בניוזלטר שלנו תמצאו ידע מתחדש בנושאי החקלאות האורגנית, הזמנות לאירועים ועוד…

כיף שבחרת לשמור איתנו על קשר ולקבל עדכונים מעניינים בכל מה שקשור לעולם האורגני; מפגשים, סיורים, תכנים, מאמרים ופוסטים חדשים
דילוג לתוכן