IFOAM

Keep Organic GMO-free

התנועה האורגנית בעד גישה מערכתית של חדשנות וקיימות – תוך שמירה על האורגני ללא הנדסה גנטית. התנועה החקלאית האורגנית האירופית מאשרת מחדש את עמדתה כי

דוחות

דוח מסכם חקלאות אורגנית 2022

דו"ח שנתי המסכם את שנת 2023 בהיבט רגולציה, עוסקים, מגמות, חריגות ופיקוח. מאת: מירית עמרני, יוחאי לוי ושלי אליסיאן, תחום בכיר סטנדרטים השירותים להגנת הצומח

הנחיות מקצועיות

סקר הקומפוסטים אביב 2023

לראשונה, מוגש לכם שירות חדש: יצאנו לבדוק את איכויות הקומפוסט אצל היצרנים השונים, כדי שתוכלו להשוות ולבחור את החומר והיצרן המתאים לצרכי הגידולים והעונה במשקכם.

הנחיות מקצועיות

פרוטוקול גידול כותנת פימה אורגנית

דגשים מקצועיים לגידול כותנת פימה אורגנית בהיבט בחירת חלקה, ניהול עשבייה, זריעה, מודל הגידול, השקיה, הגנת הצומח ועוד. מאת: אופיר בשור, רועי רבן, רוחי רבינוביץ',

IFOAM

Pesticides in conventional and organic farming

מרססים בלילה? הארגון האורגני האירופי בסקירה על חומרי הדברה בחקלאות קונבנציונלית ואורגנית, פברואר 2023 "חקלאות אורגנית היא לא מה שהיא מתיימרת להיות. גם חקלאים אורגניים

IFOAM

Organic farming benefits for agricultural soils

יתרונות החקלאות האורגנית לקרקעות חקלאיות כבסיס לחיים תחת לרגלינו וכתנאי מוקדם לכל פעילות חקלאית, הקרקע היא אחד מאוצרות הטבע החשובים ביותר שלנו. בריאות הקרקע היא

IFOAM

European Organic movement Calls for a Systemic Approach for Carbon Farming

התנועה האורגנית האירופית קוראת לגישה מערכתית לחקלאות מבוססת פחמן, תוך הכרה ביתרונות המרובים של חקלאות אורגנית לאקלים ולסביבה מכיוון שחקלאות מבוססת פחמן נמצאת כיום בראש

הנחיות מקצועיות

דפון בצל אורגני מזרעים

מאת: אלי מרגלית, נביל עומרי ותמר אלון. הותאם ע"י אורי אדלר | משרד החקלאות + טוב השדה

הנחיות מקצועיות

דפון שום אורגני

מאת: אלי מרגלית, נביל עומרי ותמר אלון. הותאם ע"י אורי אדלר | משרד החקלאות + טוב השדה

מאמרים ומחקרים

עתיד החקלאות במצרים

חקר עלויות ומחירים השוואתי מלא של מערכות ייצור מזון אורגניות וקונבנציונליות במצרים. מטרת המחקר לנתח את העלויות הכלכליות של חמישה מהיבולים הבסיסיים במצרים: כותנה, תירס,

הנחיות מקצועיות

נספח אורגני לספר ירקות עלים בישראל

נספח מאפשר התאמה לחקלאות אורגנית בסעיפי הספר שאינם תואמים חקלאות אורגני, תוך דגש על נושא הדברת פגעים. גידולי עלים מהווים מרכיב מרכזי בכל גן ירק

כיף שבחרת לשמור איתנו על קשר ולקבל עדכונים מעניינים בכל מה שקשור לעולם האורגני; מפגשים, סיורים, תכנים, מאמרים ופוסטים חדשים
דילוג לתוכן