עקרונות החקלאות האורגנית

חקלאות אורגנית הינה מערכת ייצור התומכת בבריאות הקרקע, המערכת האקולוגית ובני האדם. חקלאות זו מסתמכת על תהליכים אקולוגיים, מחזור ושימור מגוון המינים תוך התאמה לתנאים המקומיים- מבלי להשתמש בחומרים מזיקים לאדם ולסביבה. החקלאות האורגנית משלבת ידע מסורתי, חדשני ומדעי לטובת הסביבה המשותפת ומעודדת מערכות יחסים הוגנות ואיכות חיים לכל המעורבים.

החקלאות האורגנית מבוססת על 4 עקרונות: בריאות, סביבה, הוגנות ואחריות. ארבעת העקרונות גם יחד מהווים מכלול אחד, והם מנוסחים כבסיס מוסרי לפעילותה של החקלאות האורגנית.

01

עקרון הבריאות

חקלאות אורגנית משמרת ומטפחת את בריאות הקרקע, הצמחים, בעלי החיים, בני האדם ואת העולם כמערכת אחת, בלתי ניתנת לחלוקה.

02

עקרון הסביבה

חקלאות אורגנית מתבססת על מערכות סביבתיות חיות ומחזורי חיים, פועלת להשתלבות בהם, לטיפוח ולשימור שלהן.

03

עקרון ההוגנות

חקלאות אורגנית בונה יחסי הוגנות עם הסביבה הכללית והזדמנויות החיים. הוגנות מאופיינת ביושר, שקיפות, הערכה הדדית וצדק בעולמנו המשותף, בקרב בני האדם וקשריהם עם שאר הגורמים החיים.

04

עקרון האחריות

חקלאות אורגנית מנוהלת בצורה זהירה ואחראית, כדי להגן על הבריאות ואיכות החיים של בני האדם, הדורות הבאים והסביבה. חקלאות אורגנית היא סביבת ייצור חיה ודינאמית המגיבה לתנאים פנימיים וחיצוניים.

כיף שבחרת לשמור איתנו על קשר ולקבל עדכונים מעניינים בכל מה שקשור לעולם האורגני; מפגשים, סיורים, תכנים, מאמרים ופוסטים חדשים
דילוג לתוכן