משמעות החקלאות האורגנית על-פי מריו לוי

המשמעות העמוקה של החקלאות הביולוגית-אורגנית

מריו משה לוי ז"ל

מאמר חקלאות אורגנית - מריו לוי - הארגון לחקלאות אורגנית

בשעה שברא הקדוש – ברוך – הוא את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן-עדן, ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחים הם! וכל מה שבראתי – בשבילך בראתי.
תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך (קוהלת רבא ט')

במלאת שנה לפטירתו, אנו מפרסמים את מאמרו של מריו לוי ז"ל.
מחלוצי החקלאות האורגנית בישראל, ומייסד הארגון לחקלאות ביולוגית אורגנית בישראל.

החקלאות הביולוגית אורגנית היא חלק בלתי נפרד מתפיסת עולם אשר רואה את כלל הבריאה כיצירה אחת שלמה, וכל פגיעה משמעותית בטבע פוגע באיזונה, פוגע ביצירה כולה ובעיקר בבריאות הקרקע, הצמח, בעל החיים ובאדם. כמו כן, יש פגיעה באוויר ובמים.

כל כיוון מחשבותינו ופעולותינו חייבים למנוע עד למקסימום את הפגיעות האלו.
לצערנו, אנו חוטאים לעיתים קרובות בלשוננו בבואנו להסביר מהי חקלאות ביולוגית-אורגנית.

אפילו מוליכי החקלאות האורגנית נותנים הסבר מקוצר, פשטני, אשר אינו כולל את מלוא המובן של מעשינו ומחשבותינו. לעיתים קרובות, אנו מסתפקים באומרנו שתוצרת אורגנית היא נטולת רעלים. בהסבר זה אנו טועים ומטעים את הציבור.

הדבר הגרוע הוא שאין אנו מחנכים את הציבור ואת החקלאים שלנו, לראות את החקלאות האורגנית במובנה הרחב והשלם כפי שבעצם הוא במציאות.

המגמה הכללית של החקלאות האורגנית היא שמירה מקסימלית של איזון בכל מערכות הטבע:

אויר, מים, קרקע, צמח, בעלי חיים, אדם, ובמידת האפשר אפילו לשפר אותם.

לשם כך, אנו חייבים לשמר את כלל איכות הסביבה לשם השגת מטרות אלו. אנו חייבים לחתור באופן מתמיד להבנה ולקיום לא רק של החוקים הכלליים של החקלאות האורגנית, אלא דרושה הבנה אקולוגית כמה שיותר רחבה. על העוסק בחקלאות אורגנית או במוצר אורגני, ועל המוסדות המטפלים בזה, לא רק להיות רגישים לטבע ומה שנעשה בו, אלא גם להגן עליו, לאהוב אותו, להשתדל להבין אותו לעומקו ובכלל מהותו.

השגיאה הגדולה של רובנו היא לראות כדבר החמור ביותר רק עניין השימוש בחומרי הדברה רעילים בחקלאות. יש לדעת שבחקלאות יש נזקים שמתבטאים במשך הזמן ע"י האיזון הטבעי ומשנים את פנימיות חיי הצמח, למשל שימוש בדשנים הכימיים. הוכח שהם משנים את האיזון בצמח. בכמה ניסיונות שנעשו במרכזי מחקר, הוכח שרקמת הצמח בחקלאות קונבנציונלית משתנה סימטרית לעומת צמח טבעי – אורגני. צמח או פרי הגדלים בצורה טבעית הוא כסם רפואי, מוצר אורגני טבעי הוא היום יסוד לריפוי המחלות הקשות ביותר.

החקלאות הביולוגית אורגנית היא חלק בלתי נפרד מתפיסת עולם אשר רואה את כלל הבריאה כיצירה אחת שלמה, וכל פגיעה משמעותית בטבע פוגע באיזונה, פוגע ביצירה כולה ובעיקר בבריאות הקרקע, הצמח, בעל החיים ובאדם. כמו כן, יש פגיעה באוויר ובמים.

כל כיוון מחשבותינו ופעולותינו חייבים למנוע עד למקסימום את הפגיעות האלו.
לצערנו, אנו חוטאים לעיתים קרובות בלשוננו בבואנו להסביר מהי חקלאות ביולוגית-אורגנית.

אפילו מוליכי החקלאות האורגנית נותנים הסבר מקוצר, פשטני, אשר אינו כולל את מלוא המובן של מעשינו ומחשבותינו. לעיתים קרובות, אנו מסתפקים באומרנו שתוצרת אורגנית היא נטולת רעלים. בהסבר זה אנו טועים ומטעים את הציבור.

הדבר הגרוע הוא שאין אנו מחנכים את הציבור ואת החקלאים שלנו, לראות את החקלאות האורגנית במובנה הרחב והשלם כפי שבעצם הוא במציאות.

המגמה הכללית של החקלאות האורגנית היא שמירה מקסימלית של איזון בכל מערכות הטבע:

אויר, מים, קרקע, צמח, בעלי חיים, אדם, ובמידת האפשר אפילו לשפר אותם.

לשם כך, אנו חייבים לשמר את כלל איכות הסביבה לשם השגת מטרות אלו. אנו חייבים לחתור באופן מתמיד להבנה ולקיום לא רק של החוקים הכלליים של החקלאות האורגנית, אלא דרושה הבנה אקולוגית כמה שיותר רחבה. על העוסק בחקלאות אורגנית או במוצר אורגני, ועל המוסדות המטפלים בזה, לא רק להיות רגישים לטבע ומה שנעשה בו, אלא גם להגן עליו, לאהוב אותו, להשתדל להבין אותו לעומקו ובכלל מהותו.

השגיאה הגדולה של רובנו היא לראות כדבר החמור ביותר רק עניין השימוש בחומרי הדברה רעילים בחקלאות. יש לדעת שבחקלאות יש נזקים שמתבטאים במשך הזמן ע"י האיזון הטבעי ומשנים את פנימיות חיי הצמח, למשל שימוש בדשנים הכימיים. הוכח שהם משנים את האיזון בצמח. בכמה ניסיונות שנעשו במרכזי מחקר, הוכח שרקמת הצמח בחקלאות קונבנציונלית משתנה סימטרית לעומת צמח טבעי – אורגני. צמח או פרי הגדלים בצורה טבעית הוא כסם רפואי, מוצר אורגני טבעי הוא היום יסוד לריפוי המחלות הקשות ביותר.

המוצר "הכימי" הוא ההיפך מזה.

אמצעים אחרים שמשתמשים בחקלאות הקונבנציונלית כמו למשל קוטלי עשבים למיניהם, הורמונים שונים, יש להם השפעות שליליות, אולי עוד יותר חזקות מדישון כימי, והם מפירים את האיזונים בקרקע, בצמח, בבעל חי ובבני אדם. לכן, זה לא רק "הרעל" שהמעבדות הכימיות מתאמצות למצוא בתוך התוצרת הוא שלילי, אלא שינויים פיזיולוגיים והפרת ההרכב הטבעי של המוצר הם פוגעים, וזאת למרות שאין להם ביטוי מיידי.

העוסק ב"אורגני" חייב התנסות והבנה רחבה לטבע ולכל הסביבה – הוא חייב ברגישות גם כלפי בעלי החיים – מעל הכל הוא חייב בהתחשבות בבריאות בני אדם.

לכן, אל לנו לראות את העיסוק בחקלאות אורגנית רק כ"ענף חקלאי" נוסף או כ"גידול אחר" או רק כעסק חקלאי כלכלי, אלא בנוסף לזה, עליו לדעת שהוא שותף אנושי ממדרגה ראשונה, וזאת למרות שרוב האנושות עוד לא יודעת ואינה מכירה בזה.

השכר שלנו יבוא עם הזמן, זאת כשהלקוחות שלנו, בארץ ובחוץ לארץ והמוסדות השונים שיש לנו קשר איתם, ישוכנעו מרצינות גישתנו.

גם לאחר שהדברים האלו יהיו מקובלים, נדרשת ביקורת על הביצוע של החקלאי ועל התוצרת החקלאית כדי להבטיח את האמינות המוחלטת.

תפיסה זאת של חקלאות אורגנית, מחשבתית ומעשית, חיונית כדי להבטיח את אמינות המוצר וכן את ההצדקה של החקלאות האורגנית במובנה הרחב ולא רק "שלא נמצאו שאריות רעילים".

מריו (משה) לוי 2018-1924
חקלאי ישראלי, חבר קיבוץ שדה אליהו, מחלוצי החקלאות האורגנית בישראל, ומייסד הארגון לחקלאות ביולוגית אורגנית בישראל.

מריו משה לוי שדה אליהו - הארגון לחקלאות אורגנית
מריו משה לוי שדה אליהו - הארגון לחקלאות אורגנית
מריו משה לוי שדה אליהו - הארגון לחקלאות אורגנית
מריו משה לוי שדה אליהו - הארגון לחקלאות אורגנית

טוּב השדה – הארגון לחקלאות אורגנית, מאגד ומטפח עוסקים אורגניים, מוביל מקצועיות, מדיניות וצריכה, במטרה לקדם חקלאות ותעשייה אורגנית בישראל.

טוּב השדה ניולזטר

בניוזלטר שלנו תמצאו ידע מתחדש בנושאי החקלאות האורגנית, הזמנות לאירועים ועוד…

כיף שבחרת לשמור איתנו על קשר ולקבל עדכונים מעניינים בכל מה שקשור לעולם האורגני; מפגשים, סיורים, תכנים, מאמרים ופוסטים חדשים
דילוג לתוכן