הדרך האורגנית: מידע שימושי

עוסקים ועוסקות, כמה טוב להגיע הביתה!

טוּב השדה – הארגון לחקלאות אורגנית, מאגד ומטפח עוסקים אורגניים מכלל שרשרת האספקה, מוביל מקצועיות, מדיניות וצריכה, במטרה לקדם חקלאות ותעשייה אורגנית בישראל. הארגון מאגד בתוכו מאות חקלאים, יצרנים, ועוסקים מכלל הייצור האורגני, ולכן מוכר כגוף היציג של כלל התחום האורגני. הארגון מייצג את התחום האורגני במשרדי הממשלה ובארגונים השונים. אנו פועלים כחלק מהתנועה האורגנית העולמית, חברים בהתאחדות חקלאי ישראל, ופועלים בשיתוף פעולה מלא עם ארגוני המגדלים השונים. עוד עלינו >>

בדף זה ריכזנו עבורך מידע בסיסי שיתמוך בעבודה השוטפת ובהתפתחות המקצועית כעוסקים ועוסקות אורגניים בישראל, בשלל התחומים – חקיקה, ידע מקצועי, הסבה לאורגני ועוד. בדפים הנוספים בחלק זה של האתר אפשר למצוא את תכנית ההדרכה שלנו, כיצד מצטרפים כחברים או תומכים, ורשימת ספקי תשומות חברי ארגון.

קישורים שימושיים

באתר ניתן למצוא את המידע הזמין והמפורט בכל בממשקים שביניכם כעוסקים למשרד החקלאות – החוק להסדרת תוצרת אורגנית, גופי הפיקוח, יבוא וייצוא, חוקים ותקנות, ועוד.

במאגר ניתן למצוא את כלל עוסקים האורגניים בארץ ואת ההיתרים שהונפקו על ידי החברה המפקחת עליהם (ללא עוסקים בהסבה לאורגני).

כאן ניתן לאתר את התכשירים המאושרים לשימוש בישראל. אפשר למיין לפי סוג תכשיר 'אורגני' או 'אורגני NOP'. מזמינים אותך להיעזר במצגת הבאה לחיפוש חומרים אורגניים להגנת הצומח במאגר התכשירים של משרד החקלאות.

תכנית ההדרכה אמנם אינה מתקדמת בתחום האורגני אך נותנת מענה להיבטים רבים אחרים של הגידול האורגני.

תמיכות המשרד בתחומים השונים – מיכון חוסך כח אדם, תמיכות ישירות, ועוד.

מקורות ידע וארגונים חברים מהעולם

OPTA: Organic Processing and Trade Association

ארגון הגג לתעשיינים האורגנים באירופה

OTA - organic trade association

ארגון הסחר האורגני הצפון-אמריקאי

SOIL ASSOSIATION

ארגון בריטי המקדם חקלאות אורגנית ובניית מערכת מזון מקיימת

INOFO : Inter-Continental Network of Organic Farmer Organisations

ארגון הרשת העולמי לארגוני המגדלים האורגניים

הצטרפות לתנועה האורגנית

רוצה להצטרף לתנועה? טוב השדה כאן כדי לעזור ולתמוך: ליווי חקלאים בתהליך המקצועי של ההסבה לאורגני, ליווי מפעלים ויצרני וספקי תשומות בפיתוח המוצר האורגני, וליווי בהתפתחות משוק מקומי ליצוא.

כאן אפשר למצוא מידע כללי, ולאחריו ניתן לפנות אלינו ולקבל מענה מהגורם המקצועי העוסק בתחום הפעילות. 

*יש לציין כי במקביל לעבודה איתנו, צריך להתקשר עם חברת פיקוח בכדי לקבל את ההיתרים הנדרשים ולהתעדכן בחוקים והתקנות השונים.

הסבת החלקה מיועדת לנקות את הקרקע משאריות חומרי הדברה ולהחזיר לה את החיוניות והפוריות, וגם ליצור שינוי תפיסתי ומקצועי אצל המגדל. במהלך שנות ההסבה הגידול בחלקה מתבצע בממשק אורגני והחלקה נמצאת בפיקוח שוטף של גוף הפיקוח. בסיום ההסבה יידגום גוף הפיקוח קרקע פעם נוספת, הפעם לסיום ההסבה – אם סך שאריות בדוגמא השניה נמוך מזו של הראשונה ולא נמצאו בשניה שאריות של חומרים שלא היו בראשונה, ניתן לסיים את ההסבה.

תהליך ההסבה והפיקוח מתחיל בהגשת  בקשה לגוף הפיקוח, לאחר הגשת הבקשה גוף הפיקוח יתאם ביקור בשטח וידגום קרקע להתחלת הסבה ויוודא שכל התנאים הנדרשים על פי חוק מתקיימים. בנוסף ניתן לפנות אלינו לקבלת ייעוץ ראשוני, להתאמת החלקה לגידול אורגני או לפיתוח המוצר הרצוי.

  • משך ההסבה בחלקה חקלאית עם גידולים חד שנתיים, למשל ירקות או גידולי שדה, יהיה שנתיים.
  • משך ההסבה למטע או גידולים רב-שנתיים קיימים יהיה שלוש שנים.

משך ההסבה בחלקה שהינה ריקה בתחילת ההסבה, ללא קשר לסוג הגידול יהיה שנתיים.

המרחק בין חלקה אורגנית לחלקה קונבנציונאלית המרוססת מן הקרקע הינו 30 מטרים. המרחק הדרוש מחלקה קונבנציונלית המרוססת מן האוויר הינו לפחות 200 מטר. בכל מקרה ובמקביל לשמירה על המרחקים הנדרשים, חשוב להכיר כי על פי החוק לא יוכל המגדל לבוא בטענות לשכניו אם ימצאו אצלו שאריות חומרי הדברה, משום שההגנה על חלקות הגידול האורגניות הן באחריותו.

בשנה הראשונה של ההסבה אסור למכור אותה כאורגנית ולכן תימכר כקונבנציונאלית, בשנה השניה (והשלישית, בחלק מהמקרים) מותר למכור ולסמן את התוצרת כ'"תוצרת בהסבה לאורגני", אך אסור לסמן אותה בסמלי משרד החקלאות וגוף הפיקוח.

ניתן לקצר את תקופת ההסבה או להכיר בתקופה שקדמה להגשת הבקשה כתקופת הסבה, במקרים הבאים:

  1. התקיימות שני תנאים: שטח הגידול לא טופל במשך תקופה של שלוש שנים לפחות שקדמו ליום הגשת הבקשה והוגשו תצלומי אוויר המעידים על כך, וגם רמת שאריות חומרים בקרקע אינו עולה על 0.15 חלקים למיליון.

במקרה של עמידה בשני התנאים, זמן הקיצור תלוי בותק של המגדל:

  • קיצור של עד 24 חודשים יינתן לבעלי ניסיון בתחום האורגני – גידל תוצרת אורגנית מן הצומח שנתיים לפחות בעשר השנים הקדמו להגשת הבקשה.
  • קיצור של עד 12 חודשים יינתן אם החקלאי אינו בעל ניסיון כפי שצוין בסעיף הקודם.

קיצור של עד שלושה חודשים לקראת סוף ההסבה לצורך כדי להתאים את סיום ההסבה לעונת הגידול.

בתחומים אלו אין צורך בזמן הסבה. האישור האורגני ניתן כאשר המפעל כתב והטמיע "תוכנית אורגנית" ובה הוראות ונוהלי עבודה לאורגני המבטיחים הפרדה בין המוצר האורגני והקונבנציונאלי באיחסון, בעיבוד, בהפצה ובסימון.

בתחום היצוא האורגני על פי החוק כל חוליה בשרשרת האספקה חייבת אישור ולכן יצרן המחזיק באישור יצטרך אישור נוסף כיצואן אורגני, במסגרת אישור זה ייבדק שאישורי הספקים תואמים את החוק.

 

ייצוא לאירופה: החוק האורגני הישראלי מקביל לחקיקה האירופית, ולכן עוסק שמפוקח בישראל על פי החוק המקומי יכול לייצא את תוצרתו לאירופה לאחר קבלת אישור ייעודי מחברת הפיקוח, אך ללא צורך במבדק ייעודי נוסף.

בייצוא לאירופה, כל משלוח אורגני/שטר מטען, מלווה באישור מיוחד בשם Transaction Certificate (או COI-Certificate of Inspection) המונפק על ידי גוף הפיקוח במערכת של המכס האירופי TRACES.

ייצוא לארצות הברית: מי שמבקש לייצא תוצרת לארצות הברית, צריך לעבור מבדק נוסף נפרד על ידי חברת הפיקוח, על פי החקיקה הרלוונטית. בנוסף תהיה חובה על היצואן להחזיק באישור NOP לתחום של אחזקת המוצר (שלא נדרש עד היום) ובעתיד הקרוב יידרשו גם Organic Export Certificate לכל משלוח/שטר מטען המיוצא.

לפרטים נוספים מומלץ להתייעץ עם חברת הפיקוח עימה התקשרתם.

כיום 3 חברות פיקוח המוסמכות להיתר האורגני: סקאל, IQC, ודרך המעבדה. 

למידע על החברות פנו לאתר משרד החקלאות

כיף שבחרת לשמור איתנו על קשר ולקבל עדכונים מעניינים בכל מה שקשור לעולם האורגני; מפגשים, סיורים, תכנים, מאמרים ופוסטים חדשים
דילוג לתוכן